10 izingcaphuno eziphefumulayo mayelana nokuthula.

Isitombe se- Unsplash 

Isitombe se- Unsplash 

Intengo yokuthula inganqunywa. Asikwazi ukwenza lutho ngaphandle kokucaca nokuthula ngoba indlela engcono kakhulu yokuzilawula thina, kwabanye nokunye okumele kube nokuthula.Ngomoya wokuthula, nakhu izingcaphuno eziyishumi ezikhuthazayo mayelana nokuthula:1. 'Iqhawe langempela yilowo owanqoba inzondo nentukuthelo yakhe.' - I-14 Dalai Lama.2. 'Ukuzimisela kwakho ukubheka ubumnyama bakho yilokho okukunika amandla okushintsha .'- U-Iyanla Vanzant.3. 'Uma ungathandi into ethile, yishintshe. Uma ungeke ukwazi ukuwuguqula, shintsha isimo sakho sengqondo - uMaya Angelou.4. 'Masixolelane. Khona-ke sizokuthola ukuthula. "Leo Nikolaevich Tolstoy.5. 'Akukho mkhuba. Kukhona ukuthula nothando kuphela. "- Oprah Winfrey.6. 'Ukuthula kungumphumela wokuhlaziya ingqondo yakho ukucubungula ukuphila ngendlela, kunokuba ucabange ukuthi kufanele kube njani .'- UDkt. Wayne Dyer.7. 'Ngeke senze ukuthula ezweni langaphandle kuze kube yilapho senza ukuthula nathi.' I-14 Dalai Lama.8. 'Uma ufuna ukujabulela ukuphila kwakho, kufanele ube nokuthula nawe kuqala .'- UJoel Osteen.9. 'Ukuphila kugcwele ukuthula. Uma uzohlala ngokuthula, kufanele ubeke imingcele futhi ungawavumeli. '- UJoel Osteen.10. 'Yeka ukuthi ulungile. Esikhundleni salokho kukhulisa ukuthula, ukuvumelana, uthando, nokuhleka okuvela enhliziyweni yakho .''- uDeepak Chopra.