Izinto ezi-3 engizifundile mayelana nobudoda obunobuthi.

Isitombe se-Unsplash

Isitombe se-Unsplash

Ngesonto eledlule, ngangiprakthiza i-yoga esitishini seyoga yendawo futhi owesilisa wabeka umatilasi wakhe phambi kwami, lapho kunesikhala esiningi eduze kwami. Lokhu kungivimbele ukuthi ngizibone ezibukweni zangaphambili- ezinye iziteshi ze-yoga zinezibuko ngaphambili ukuze ukwazi ukulungisa ngokwakho ukuqondanisa kwakho ekilasini.

Ngenkathi lo omunye uzakwabo eqala ukuzilolonga, wayelokhu engibheka kulo lonke lelo klasi ukuze ngimbone. Ngesinye isikhathi, ngangifuna ukuhamba kepha ngabe sengikhumbula esinye sezifundo ezinkulu kakhulu engizifundayo. Ukuthi, ubudoda obukhulu kakhulu kumuntu budala ubuthi ezimpilweni zabo. Uhlupheka nje.

Uma sicabanga amandla wesilisa, sihlobanisa nobulili. Kodwa-ke, sonke (ngamandla) senziwe ngobudoda nangowesifazane. Ukuba nokuningi kokunye kukwakha ukungalingani kithi ngokwethu, impilo kanye noMhlaba. Kwifilosofi yasempumalanga, bakholelwa ukuthi ibhalansi inokulingana phakathi kwamandla wesilisa nowesifazane.

Ngakho-ke, lokhu akwenzelwe amadoda kuphela. Abesifazane nabo bafakiwe.

Yilokhu engisanda kufunda ngakho mayelana nobudoda obunobuthi:

1. Kungakhathala.

Muva nje ngiphumelele ekuphumeni kahle. Ngenkathi sihlukana, ngasola mina futhi ngamthukuthelela ngokuphila ngamandla anobuthi besilisa. Ukusola kwami njalo kuye akuzange kuzwakale kulungile ngoba ngifundile futhi ngiyazi ukuthi ukuze ngiqhubekele phambili, kumele ngizisebenzele. Ngabaza ukuthi ngidonsela kanjani umuntu onje empilweni yami. Ngesikhathi ngimbonisa empilweni yami, ngangikhathalele imali. Ukwenza imali, ukwakha amabhizinisi ami nokwakha ikusasa. Okuyikho, kusebenza.

Kodwa-ke, lapho sichitha isikhathi esiningi emalini, emsebenzini nakwenza, siphila kuphela emandleni ethu wesilisa. Ibhalansi idalwa ngokuthatha isikhathi sethu. Ngaphandle kwalokho, siyozikhathala.

2. Kwenza ukuzithiba.

Wake wambona umuntu onenkani futhi onamandla, ofuna ukuthatha yonke into futhi enobunzima bokuthatha izeluleko kwabanye? Uma une, akuwena wedwa. Ngisanda kuvumela umuntu othile empilweni yami ofaka lezi zimpawu.

Isizathu sami esikhulu sokuqeda ubudlelwane bethu ukuthi, abantu abanenkani, abaqhutshwa yi-Ego futhi abahlangabezana nobunzima bokuhamba, badale izinkinga ezimpilweni zabo nakwezinye izimpilo zabanye abantu ngoba imvamisa kungumuntu osendleleni yabo. Kuze kube yilapho bafunda ukuyeka, zinikele, babe nozwela futhi babe nokuthula ngokwabo, akukho lutho ongabenzela khona. Kungithathe ukuthi ngifunde le mfundo kaninginingi kodwa, ekugcineni ngiyifundile.

3. lonakalisa ubudlelwane.

Kunezikhathi eziningi kuphela ukuthi ungaba ebudlelwaneni nomuntu ophila ngokuyinhloko kumandla abo wesilisa kuze kube yilapho uqala ukuzizwa egijimile, ebalekela phansi futhi kungathi udinga ukuvikeleka ngoba ubudoda obukhulu kakhulu bungadala ukuhlukunyezwa ku ukubambisana.

Ukuze ube nokuxhumana okunempilo nomunye, umuntu kufanele azimisele ukuvuma lapho ziye zazwisa umuntu ubuhlungu. Okungukuthi, uma umuntu ehlala kubesilisa babo, uzothola ubunzima bokwenza. Ubuningi bendoda ngokuvamile bubangela abantu bacabange ukuthi bazi konke nokuthi bahlala beqinisile, okuyinto engenakwenzeka. Wonke umuntu uyakhula, uyafunda futhi lapho siqala ukucabanga ngenye indlela kulapho sicindezela abantu kude nokungazinaki kwethu nezenzo zethu zobugovu