Izinto ezingu-15 engizifundile ngothando

IMG_6401.JPG

Isitombe se-Unsplash

 

Njengomuntu osanda kushada, ngezinye izikhathi ngiphuthelwa uthando nothando oluvela kumlingani wakho. Ngemuva kobuhlobo obuncane obungakapheli ngokuphelele ezimweni ezinokuthula kakhulu, ngaphambi kokuba ngilahlekelwe ukholo othandweni lobuhlobo nokusebenzisana ngifuna ukuzikhumbuza ngalokho engikufundile kulobu buhlobo. Ukuze ngikwazi ukuqhubeka phambili ngothando nokuvuleka.
Lezi ezimbalwa zezinto engizifundile ngothando:


1. Ukuhlala uvulekile.


2. Ukuthemba isithombe esikhulu.


3. Ukuthethelela.


4. Ukuvumela ukuhamba kokulindelwe.


5. Ukuzizwa.


6. Ukungathathi izinkinga zabanye abantu kanye namazwana ngabanye.


7. Ukuhlala manje.


8. Ukuthanda manje.


9. Ukucaca.


10. Ukuba nemingcele.


11. Ukukhumbula kodwa hhayi ukubamba intukuthelo.


12. Ukwamukela uthando.


13. Ukuphumula.


14. Lobuhlobo obuseduze busekelwe ekwamukelweni.15. Ukuthi kukhona njalo uthando ngemva kothando.