Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Isitombe se-Unsplash

Isitombe se-Unsplash

Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Usesimweni somuntu onginikeza isikhala kuye njengoba engimnika khona.Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Uyakuqonda okwenzeka kowesifazane empilweni, njengoba nje nami ngikuqonda okwenzeka kowesilisa.Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Uyiveza kahle imingcele yenhlonipho ayifunayo ngaphandle kokuba nonya noma ukuba nokhahlo.Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Ukholelwa ukuthi enginakho okuhlukile engingamnika kona futhi uyaqhubeka nokubuya abuyele kulokho okukhethekile.Nginethemba lokuthi ngizothola uthando lwangempela nenhlonipho.

Ukhule ngokwanele ukuthi aqonde ukuthi isikhala esithile asisho ibanga, angavumela ukukhula nothando kuthande.