4 Izinto engifisa sengathi ngabe ngazi ngaphambi kobudlelwane bami bokugcina.

Isitombe se-Unsplash 

Isitombe se-Unsplash 

Uma uhlale usesikhathini nama-athikili ami, uzokwazi ukuthi ngisanda kunquma ukushiya umngane wami othandana naye engangikholelwa ukuthi ungumphefumulo wami. Ngisho noma amagama alotshiwe ngokucacile, bekulokhu uhambo oluye lwacaca. Kuye uhambo olugcwele injabulo, ukudabuka, ukuhleka, izinyembezi kanye nokukhathazeka. Ngukuphi uthando, kwesokudla?

Futhi, ngothando kuvela konke. Ngicacile kakhulu esinqumweni sami sokuhamba futhi ngibonga ngakho konke. Ngokucacile, kuvela izifundo nokuzihlolisisa.

Uma ngibheka emuva, yilokho engifisa sengathi ngingayazi ngaphambi kobudlelwane bami bokugcina:

1. Abantu ababili abakwazi ukuphoqelelwa ndawonye, kungakhathaliseki ukuthi bathandana kangakanani.

Mina kanye nami siphila impilo ehluke kakhulu. Ngimpilo nempilo; usekuzijabulisa. Lapho siqala ubuhlobo bethu, nganginokungabaza okuningi kepha nginothando ngothando nokuthi yena uyathandana kakhulu kunokwesehluko. Lokho engikufundile ukuthi indlela yokuzikhethela abantu abakhetha ukuyobe nayo inethonya empilweni yabo. Kwangenza ngikhathazekile ukubona abesifazane bengenazo izingubo noma ekukhanyeni ngokocansi ekhasini lakhe le-Instagram nakwamanye amavidiyo angasoze asuswa ememori yami futhi wangenza umbuzo uma ebona abesifazane besilingana noma njengama-pawn ukuze benze imali of. Impendulo yalo mbuzo iphakathi kwakhe noNkulunkulu kodwa, engikwaziyo ukuthi indoda engiyifunayo njengomlingani umuntu ohlonipha ubuhlakani besifazane njengamakhono abo angokwenyama. Akuyona nje mina kodwa yena nabo bonke abantu ababukeka kuye.

2. Ubuhlungu abukwazi ukugwema.

Uma sicabanga mayelana nokugijima ekubhekaneni nobuhlungu, kubonakala sengathi kungumqondo we-masochistic. 'Ngubani ozozibeka ngokuzithandela ebuhlungu ukuze akhule ?, sibuza. Ngokusobala akekho ohamba kahle! Kodwa nganoma yini efanele, kuza ubuhlungu nobunzima. Ngalesi sifo sithola okuningi. Sithola amandla, izinguquko zangaphakathi, ukukhula kwangaphakathi nokuningi okuningi. Ubuhlungu luyingxenye yenqubo, ngakho kungani ungayitholi? Yamukela umkhuba omubi ngoba okuhle kwenza sijabule futhi kubi kungasisiza sikhule.

3. Zithethelele wena.

Lokhu kuye kwaba yinye yezimo ezinzima kunazo zonke okumele zibe khona. Futhi, ngiye ngazibuza izikhathi eziningi uma ngenza isinqumo esifanele ngenkathi ngenza futhi emva kokukwenzila. Ngikhohlwa lokhu ngezinye izikhathi kodwa, ngingumuntu. Ngokuhlangenwe nakho komuntu kufika amaphutha kanye nezinto esifisa sengathi singenza ngcono. Ngempela, ngizizwa ngenza iphutha ngicabanga ukuthi i-DJ / Umkhiqizi angangithanda ngendlela engifanele ukuba ngithande ngayo; hhayi ngenxa yomsebenzi wakhe kodwa lokho okuza nakho. Amantombazane, izidakamizwa kanye nobuthi akuyona ingxenye yokuphila kwami futhi angifuni ukuba nomuntu onayo lezi zinto empilweni yakhe.

Noma nini lapho ngiyicabanga ngakho kakhulu, ngikhetha intethelelo. Ngizithethelela ngokuvula inhliziyo yami ngoba nakuba izinhliziyo zethu zihlala zihloselwe ukuvuleka, kungumsebenzi wami ukuvikela ukuthi ngithanda kangakanani umuntu othinta uthando lwami njengokungcola kunokuba into eyigugu futhi efanelekile.

4. Babathethelele.

Ngisekhona kulolu hambo futhi uzoqhubeka ngize ngibe nokuthula lapho ngibona igama lakhe noma isithombe sakhe. Inqubo eqhubekayo.

Ngokwethembeka, ngithola kunzima ukumthethelela kodwa ngenxa yokuthi kunzima, akusho ukuthi ngiyeka. Ukuthethelela kudinga amandla, amandla angaphakathi njengenoma yini enye. Ukuze ukwazi ukubuka umuntu owenze ubuhlungu futhi aqhubeke enokuthula akuyona eyinhliziyo ebuthakathaka noma eqinekile, kungenxa yokuqina. Amandla akwenzeki ebusuku, kudinga ukuzimisela kwethu nokuhlanganyela.

Ngilangazelela usuku engingambona ngalo futhi ngibe nokuthula kuze kube yileso sikhathi, ngizoqhubeka nohambo lwami lokuthethelela.