12 Lies that I once told myself that I no longer believe.

IMG_6666.JPG

Image from Unsplash  

 

I am a firm-believer in positive affirmations because we are what/who we believe ourselves to be. So, it is important to keep our thoughts about ourselves positive and supportive because we become what we believe.


I haven’t always been this positive. When I wasn’t this positive, the biggest mistake that I made was believing negative things people said about me. I turned their lies into truth.


Now that I know that these beliefs are lies, I can clearly say that these are 12 lies I once told myself that aren’t true:


1. I am unlovable.

2. I am lazy.

3. I am not smart.

4. I am unkind.

5. I am fat.

6. I am a slut.

7. I am not talented.

8. I am like everyone else.

9. I will never amount to anything.

10. I am fake.

11. I am ugly.

12. I am not enough.

Dear Fake Girl,

IMG_6703.JPG

Image from Unsplash  

 

 Dear Fake Girl,


I know why you move the way that you move. You have never had a chance to stand firm in your truth. And, now your truth has become foggy. and so have your actions and your words.


You see, being fake is a facade. The facade is very visible. It is visible that standing in front of a mirror pains you and that pain you spread through gossip, passive aggressiveness and lack of sincerity.


Just like with anything else, the facade fades and when it does, what will you leave behind? One day, no one will care what you have to say because the smile that you wear holds no sincerity and genuineness. People are smarter than you think.


So, instead of spreading fake love and fake compliments. Maybe try being real? Seek real love and support within yourself so that you can spread it to others.


What we accumulate in our minds, bodies and our souls spreads energetically. So, don’t be surprised if right now you have fake friends and people around you who are flakey. Only once you learn to stand in your truth can you/ will you be able to spread genuine love and kindness.


So, start today because each moment is too important to spend seeking things to complete us. Your true power stands in knowing and understanding that you are enough. Your genuine self is enough, even if others don’t accept it. You don’t need their acceptance. You are the only one who needs to accept you.

20 choses que je suis plus fort que

FullSizeRender.jpg

Image de UnSplash

 

Je suis fermement convaincu que la force commence par l'esprit. Lorsque vous êtes fort dans votre esprit, il est plus facile de surmonter tout défi, que ce soit un défi physique, émotionnel ou mental.
Une fois que nous avons décidé de dépasser quelque chose, nous avons vaincu la moitié de la bataille.


Cela étant dit, j'ai compilé une liste de 20 choses que je promets d'être plus fortes que:
1. Mes peurs.
2. Mes doutes.
3. Les projections de quelqu'un d'autre.
4. L’opinion de quelqu'un d'autre sur moi.
5. Mon passé.
6. vibrations négatives.
7. Limites de la société.
8. Restrictions financières.
9. Un coeur brisé.
10. Reprendre l’histoire de quelqu'un d’autre.
11. Limitations précédentes que je me suis imposées.
12. Inauthenticité.
13. Mensonge.
14. Trahison.
15. Se sentir moins que.
16. Se sentir inadéquat.
17. Les doutes de quelqu'un d'autre.
18. faux amis.
19. Mauvaises intentions.
20. Les gens qui ont choisi d'être dans ma vie.

20 Things that I am stronger than.

FullSizeRender.jpg

Image from UnSplash  

 

I am a firm-believer that strength starts with the mind. When you are strong in your mind, it makes it easier to overcome any challenge- whether it be a physical, emotional or mental challenge.


Once we make up our minds to move past somethings, we overcome half the battle.

With that being said, I compiled a list of 20 things that I promise to be stronger than:


1. My fears.


2. My doubts.


3. Anyone else’s projections.


4. Anyone else’s opinion of me.


5. My past.


6. Negative vibes.


7. Society’s limitations.


8. Financial restrictions.


9. A past heartbreak.


10. Taking on someone else’s story.


11. Previous limitations that I have placed on myself.


12. Inauthenticity.


13. Lies.


14. Betrayal.


15. Feeling less than.


16. Feeling inadequate.


17. Someone else’s doubts.


18. Fake friends.


19. Ill-intentions.


20. People who have chosen to be in my life.

What each zodiac sign needs for internal growth.

IMG_6564.JPG

Image by Unsplash 

 

Growth is such an important part of life. As a firm-believer in Astrology and the characteristics &traits of each zodiac, it is important to understand how each zodiac is able to grow so that we evolve as human-beings.


*I am not an astrologer but am very knowledgeable about Zodiacs.


This is what each sign needs to make growth happen in their own life:


•Taurus- To accept people and things for how they are.


• Gemini- To think before speaking, sometimes.


• Cancer- To not take everything so personally.


• Leo- To let go of the uncontrollable.


• Virgo- To let go of needing to be perfect.


• Libra- To be okay with people not liking you.


• Scorpio- To be more trusting.


• Sagittarius- To not take everything so lightly.


• Capricorn- To not take everything so seriously.


• Aquarius- To practice compassion sometimes.


• Pisces- To stop playing the victim.


• Aries- To accept that not everyone is out to get you.

Yehlisa ukusetshenziswa kwakho kwepulasitiki ngokwenza lezizinto ezingu-7

IMG_6498.JPG

Isithombe se-Unsplash  

 

Ngamazwe angaphezu kuka-55 asanda kuvimbela ukusetshenziswa komuntu siqu wepulasitiki, kungukuthi (okuhlala emazweni angavinjelwe ipulasitiki) ukwenza umzamo wokuqeda ukusetshenziswa kwethu kwansuku zonke kwemikhiqizo esebenzisa amaplastiki.
Ungase ubuze, kungani lokhu kubaluleke kangaka? Ukuqaphela ipulasitiki kubalulekile ngoba yonke ipulasitiki eyodwa oyisebenzisayo iseseMhlabeni. Kuthatha iminyaka eyinkulungwane ukuze ipulasitiki ibe yi-biodegrade.
Nazi iziphakamiso ezingu-10 ozisebenzisayo empilweni yakho ukuze unciphise ukusetshenziswa kweplastiki yakho:
1. Thenga isikhwama sokuthenga esingasetshenziselwa esenziwe ngendwangu.
2. Gwema ukuthenga iziphuzo ze-iced kusuka ezitolo zekhofi ezingabuyiselwa kabusha.3. Faka esikhundleni samapayipi ama-gels nama-gels eshayela asebenzisa iziqukathi zaseplastiki ngamapuphu ensipho.
4. Sebenzisa kabusha iziqukathi zokuthatha.
5. Sebenzisa ikhofi yakho noma ikati yetiye (ikakhulukazi iziphuzo ze-iced).
6. Faka esikhundleni seplastiki yakho nge-tin noma i-aluminium.
7. Ukubuyisela kabusha ngokuvumelana nemigomo yombuso ngamunye.

Lower your plastic consumption with these 7 suggestions.

IMG_6498.JPG

Image by Unsplash 

 

With over 55 countries that have just banned personal use of plastic, it is up to us (living in countries that have not banned plastic) to make a conscious effort to limit our daily use of products that use plastics.


You might be asking, why is this so important? Being conscious about plastic is important because every single piece of plastic that you have ever used is still on this Earth. It takes up to a thousand years for plastic to biodegrade.


Here are 10 suggestions to apply to your life so that you lower your plastic consumption:


1. Buy a reusable shopping bag made from fabric.


2. Avoid buying iced drinks from coffee shops that don’t recycle.

 

3. Replace soap gels and shower gels that use plastic containers with soap bars.


4. Re-use takeout containers.


5. Use your own coffee or tea mug (particularly for iced drinks).


6. Replace your plastic with tin or aluminium.


7. Recycle according to each state’s regulations.

4 izithako zendabuko engiyincomayo ukuthatha.

IMG_6470.JPG

Isithombe se-Unsplash

 

Kulukhuni ukuhambisana nazo zonke izinzuzo zakamuva zezithako ezithile. Ngingumfana omkhulu womuthi wendabuko wangasempumalanga kanye nezinzuzo eziningi ezihambisana namanye ama-herbs asetshenziswe njengama-supplements ezinkulungwaneni zeminyaka.
Nazi izithako ezine engiziphakamisa kakhulu impilo yakho nokuthi kungani:
1. Ginseng.


Ngincoma kakhulu i-Ginseng. Ngiyithatha nsuku zonke futhi iyangisiza ngihlale ngiphapheme futhi ngiyasebenza; ngisho nalapho ngizizwa ngingenamandla noma ngikhathele. Lokhu akuyona indawo yokulala kodwa kungasiza ukulwa nokukhathala. Ngingumfana omkhulu we-Korean Ginseng ongathengwa ku-intanethi.


2. Oregano.


Esinye isengezo engiyithatha nsuku zonke yi-Oregano. I-Oregano isemndenini waseBasil futhi iyinhlangano yokulwa namagciwane emvelo kanye nencazelo yama-anti-fungal ukuthi iyasiza umzimba wakho ukukhipha ubuthi kalula, ikakhulukazi emathunjini akho. I-Oregano iye yahlotshaniswa nokunciphisa izingozi zomdlavuza kanye nokwehlisa i-cholesterol.
3. Ginkgo


Ukwengezwa kwesithathu engikutusa nguGingko. Izinzuzo zezempilo zivela ekuthuthukisweni kwegazi okwenziwe ngcono ekusebenzeni kobuchopho kanye nezinye izinzuzo eziningi. Uma ngithatha uGingko, ngiyabona ngcono ekugxilweni kwami  kwengqondo kanye nomzwelo jikelele. Angithathi lokhu isikhathi eside; kuphela phakathi nezinsuku engiyazi ukuthi ngizodinga ukugxila kwengqondo noma ukuzwa amandla.

4 traditional eastern supplements that are great for your health.

IMG_6470.JPG

Image from Unsplash 

 

It’s hard to keep up with all the latest benefits of particular supplements. I am a huge fan of traditional eastern medicine and the many benefits that come along with some of the herbs that have been used as supplements for thousands of years.


Here are four supplements that I highly recommend for your health and why:


1. Ginseng.


I highly recommend Ginseng. I take it everyday and it helps me stay alert and active; even when I feel lethargic or tired. This is not a replacement for sleep but can help fight fatigue. I am a huge fan of Korean Ginseng that can be bought online.2. Oregano.


Another supplement that I take daily is Oregano. Oregano is in the Basil family and is a natural antibiotic and anti-fungal meaning that it helps your body eliminate toxins easier, particularly from your intestines. Oregano has been linked to lowering risks of cancer as well as lowering cholesterol.


3. Ginkgo


The third supplement that I recommend is Gingko. The health benefits range from improved blood circulation to improved brain function and many other benefits. When I take Gingko, I notice an improvement in my mental focus and overall mood. I don’t take this for a long period of time; only during days that I know that I will need more mental focus or feel drained of energy.
4. B12

This supplement is naturally found in particular plants, eggs and most meats. They have recently found out that the body will excrete excess b12 so taking high amounts of it will not cause harm. I take b12 in my electrolytes that I consume daily. Providing me with generally more energy, mental stamina and circulation of minerals and vitamins from my food into the blood stream.

My Monthly Yogi Playlist.

IMG_6458.JPG

Image from Unsplash

 

Spring has sprung! My latest playlist reflects the fresh flowers, smell of scent in the streets, late sunsets and explosive colours.


Here is my list of songs that I am playing while I teach:


1. No new friends- LSD


2. Latika’s theme from Slumdog millionaire.


3. Musica Feliz- Rodamaal & Nicinha.


4. Mugwanti- Sgwejegweje.


5. I need your love- Calvin Harris.


6. Walk in the park- Beach House.


7. Can’t do without you- Caribou.


8. Alone- petit biscuit.


9. Genius- LSD


10. Loud-Silk City.

10 Inspiring quotes by Hali Tsotetsi.

IMG_6322.JPG

It’s been just over 2 years since we started  BiologiqueLife. An online magazine that focuses on living organically through love, food, money and success.


In honour of our 2 year celebration, we have compiled 10 quotes from our Editor-in-Chief, Hali Tsotetsi.


Here are 10 inspiring quotes by Hali Tsotetsi.


1. ‘Sometimes “Thank you” is closure.


2. ‘Ease up your loved one's day by giving them your smile.’


3. ‘There's a reason why all of us are born as the people we are.’


4. ‘My intention is to spread love. Sometimes I get it back and sometimes I don't. Regardless of the outcome, I won't miss out on an opportunity to love someone.’


5. ‘There are too many people alive to be stuck with someone that isn't on the same page.’


6. ‘If you want the drama, stay in it! If you don't, let it go’


7. ‘The only way that you can truly spread love to others is by loving yourself first.’


8. ‘The future is something I can actually do something about.’


9. ‘Sometimes the best thing for someone is to tell them “No!”.


10. ‘I would rather be alone than have someone dim my light by making me into what they want. ‘

What wakes me up in the morning, my uplifting morning routine.

IMG_6290.JPG

Image by Unsplash

 

Let’s be honest, it’s not always easy to get up in the morning. I have a hectic schedule and getting up properly in the morning is key.


Over the years, I have adopted different methods to waking up in an efficient way.


This is my uplifting morning routine:


1. I meditate for at least 15 minutes in the morning.


I’m currently doing the 21-day meditation with Deepak Chopra and Oprah. I am also a huge fan of Sadghuru and Wayne Dyer’s morning meditation that I listen to on YouTube. Meditation is important to me because it raises our vibration and elevated our subconscious, strengthening the mind.


2. I pray


Prayer is so important to me. I didn’t grow up religious but I have always had a connection to God. That connection is primary and has helped me through many situations. Sometimes my prayer is simply one of gratitude. Sometimes I address a concern on my mind and protection against negative energy. And, sometimes, I pray for others. Whatever the prayer is, I pray to be more connected to The Divine.


3. I play uplifting music.


A few years ago, I would wake up to one of my favourite DJs, DJ Kent. He has these mixes available on YouTube, which I listen to. I also like to listen to Gospel music. Something that reminds me that there is joy, beauty and magic in This World so that I don’t forget.

Instead of these actions, I will practice gratitude instead.

IMG_6256.JPG

Image by Unsplash  

 

I am a firm-believer in gratitude. Gratitude can help you change your perspective, elevate your consciousness and remind you of reasons why it is beneficial to get through something that may be challenging or to move beyond.


Sometimes it’s difficult to embody this. So, I am writing this list to remind myself of things that I am leaving behind and practicing gratitude instead of:


• Instead of feeling like they owe me anything, I will practice gratitude for having anything.


• Instead of counting what I don’t have, I will practice gratitude for what I do have.


• Instead of counting how many times love has hurt me, I will practice gratitude that I was given the chance to love.


• Instead of complaining about how people treat me, I will practice gratitude that I choose to treat people differently.


• Instead of complaining about how much money I make, I will practice gratitude that I even get paid.


• Instead of expecting perfection, I will practice gratitude that there are different ways and different people who deal with things from different perspective.


•Instead of expecting everyone and everything to be the same, I will practice gratitude that I have been given the choice of variety and diversity.


• Instead of being bitter about what could’ve been, I will practice gratitude that every person and everything in my life is in my life for a reason and every person and thing that isn’t, isn’t mean to be in my life.

Phrases that the different zodiac signs use after a break-up.

IMG_6204.JPG

Image from Unsplash  

 

We’ve all gone through a break-up and deal with it differently. So, I thought it only fitting for this month’s Zodiac article to be dedicated to phrases that the different signs are likely to use during a break-up.


*Please keep in mind that this is a fun article based on what the zodiac’s common traits are associated with.


•Aquarius: (Robot voice) ‘I’m okay. This for the best.’ - Cries when no one is around to save face.


Pisces: ‘What happened? I thought everything was going well. What do I do? How do I live?’


Aries: ‘You’ll regret this and the day that you were born!’


Taurus: ‘We’re not over. You’re crazy! I love you and I don’t love everyone.’


Gemini: ‘Great! Now, I can live my best life, ALONE!’


Cancer: ‘I need a month alone at home so that I can cry and feel everything.’


Leo: ‘I always knew that I was lowering my standards for you. This is proof because you don’t know how great I am.’


Virgo: ‘Fine by me. The next chapter of my life is about me and me only.’


Libra: ‘Can we still be friends?’


Scorpio: ‘You’ll regret this and I will prove to you that you will!’


Sagittarius: ‘Now I can finally sleep with other people and not feel bad about it.’


Capricorn: ‘I’m glad it’s over, you didn’t align with my 5- year plan anyway.’

10 Things That I tell myself when someone comments about my weight.

IMG_6186.JPG

Image from Unsplash

 

We are a society based on looks. Especially in the city that I live in, L.A., people tend to be more focused on the outside than what is in inside. It is unfortunate because we miss out on so much that someone has to offer on the inside because we are so focused on the external.


I am very happy with the way that I look and feel. I feel healthy, beautiful, strong and full of life. Which, is a far way from where I have come.


I spent years being unkind to myself, starving myself and throwing up my food to please what some of my family, friends and agents thought of my size. That journey led me to realize that no matter how small I get, someone will always have something to say about the way that you look. It is a societal disease to place our insecurities onto others.


I reject it because it is not healthy and not serving.


So now when someone comments about my weight, I might reply to them or not. However, my internal dialogue is more important than what anyone else has to hear.


This is what I say to myself when someone makes a comment about my weight:


1. You are enough.


2. Your health is priority.


3. Don’t give in to someone else’s insecurities.


4. That person and comment does not have power over you.


5. Your body is doing way more for you internally than how it looks on the outside.


6. Health and happiness first!


7. Meeting people’s expectations of yourself is a game that you can never win.


8. Believe what you want about yourself.


9. People’s words only carry weight if you let them.


10. Be stronger! Your journey and progression is in your hands, not someone else’s.

10 changeable things that we can do for the environment.

IMG_6103.JPG

Image from Unsplash  

 

Whether we like to admit it or not, it is time to get serious about the state of the environment.


According to many reputable scientific sources, we have 12 years to make a change before there is irreversible damage to the environment as we know it.


Here are 15 little things that you can do to make a positive impact on The Environment:


1. Limit your plastic use.


2. Buy recycled glass and plastic- buy from companies that make an effort to recycle.


3. Buy a reusable water bottle.


4. Don’t litter.


5. Recycle properly.


6. Plant a tree!


7. Buy in bulk to reduce how much packaging you use.


8. Swap out your Air-conditioning for a fan and use an Air-conditioning system that uses less energy.


9. Invest in solar power.


10. Invest in an electric car or use public transportation.

5 choses que j'apprends lors de mon voyage jumeau flamme / âme soeur.

IMG_6065.JPG

Image de Unsplash  

 

Si vous m'aviez demandé il ya deux ans ce qu’était une flamme jumelle, j’aurais haussé les épaules et oublié rapidement quelle était la question juste après.Cependant, aujourd’hui, ma compréhension est très claire, car je suis dans ce voyage à deux flammes / âme soeur (de ce que je peux me souvenir) pendant presque une décennie.* La flamme jumelle est une autre personne vivante dont vous partagez la même vibration. Quelqu'un qui est une extension de vous mais sous une autre forme. Ce n'est pas toujours romantique et certaines personnes y voient un lien avec l'âme soeur.Il y a neuf ans, je travaillais comme barman dans un restaurant à SOHO, à New York. Un jour, le chef du restaurant (où je travaillais) s'est approché et a demandé à lire ma paume. Alors qu'il commençait à lire ma paume, il m'a dit beaucoup de choses qui étaient exactes à l'époque. Puis il a commencé à me dire que je rencontrerais bientôt mon âme soeur. Il a dit que mon âme soeur est célèbre et qu'il se présenterait aussi à mon travail et à d'autres choses.
Il m'a alors dit que mon âme soeur m'enverrait un cadeau et que je serais impressionné. Il a dit qu'une fois que nous serions en couple, nous serions très heureux.À vrai dire, j’avais beaucoup de doutes sur l’histoire de mon âme soeur. Alors, j'ai oublié ça. Lorsqu'il m'avait raconté l'histoire, j'avais 21 ans et j'avais presque épousé une personne très toxique pour moi et pour ma vie. Par conséquent, je suis inquiet à propos de l'histoire ou d'être avec quelqu'un qui pourrait me rendre heureux.De nombreuses années ont passé et des médiums aléatoires venaient me parler et me racontaient la même histoire. Que j'épouserais quelqu'un de célèbre dans l'industrie de la musique qui serait mon âme sœur / mon feu jumeau. J'étais même allé voir un lecteur de tarot au sujet de ma carrière en 2014 et il avait mentionné que mon âme sœur et moi-même nous croiserions plusieurs fois jusqu'au jour où il se présenterait à mon travail.Je me sentais comme si je fuyais cette histoire qui continuait de me suivre. Au fil des ans, je rêverais d'un producteur de musique que j'admirais. Je rêverais qu'il m'appelle. Je n'ai jamais pensé que l'appel venait de ma jumelle flamme / âme soeur. Je ressentais une connexion profonde avec lui et je ne savais pas trop pourquoi. Je sentais que je devais le connaître et je n'avais jamais ressenti cela pour personne, pas même pour ceux que j'avais vraiment aimés. Les sentiments n'étaient jamais romantiques mais j'avais un besoin profond d'être à côté de lui. Bien que j’ai parfois eu ce sentiment profond, j’évitais de faire des recherches sur sa vie personnelle parce que je ne voulais pas altérer ce que je ressentais pour lui.Quelques années jusqu'en 2018, j'ai 29 ans et je vis à Los Angeles. Je travaille dans un studio de yoga comme réceptionniste un soir. Et, une femme au hasard vient me dire que je suis sur le point de me marier. J'étais choqué parce que le mariage était la dernière chose sur ma liste et au fond de moi, l'idée même du mariage me faisait peur. Elle a mentionné qu'il était amoureux de mon pays d'origine, l'Afrique du Sud, qu'il était dans l'industrie de la musique et qu'il était une personne gentille. Au hasard, le nom du producteur que j’ai admiré et auquel j’ai ressenti une profonde connexion me vient à l’esprit. J'ai pensé, est-ce que ça pourrait être lui?Je lui ai demandé comment je pouvais savoir que c’était lui et elle a répondu: "Dieu vous enverra des signes". Honnêtement, je ne crois pas beaucoup de gens mais je la croyais de tout mon cœur parce qu'elle semblait sincère et honnête.Deux mois plus tard, mon camarade de chambre (qui ne savait rien de la situation) est venu me voir et m'a dit qu'il devait lire mes cartes de tarot. J'étais pressé et lui ai demandé si je pouvais le faire un autre jour. Il a été énergique à ce sujet et j'ai donc cédé, je lui ai dit qu'il le pouvait. Il m'a dit que mon âme soeur entrerait bientôt dans ma vie. Que nous nous sommes croisés plusieurs fois mais que nous nous retrouverions très bientôt. Il a dit qu'il viendrait à mon cours de yoga la semaine prochaine. Mon intuition me cria le nom du même producteur mais je l’ignora. J'ai pensé, à toutes les personnes que cela pourrait être, pourquoi lui?Le mercredi suivant, le producteur de musique que j'avais admiré s'est présenté à mon cours de yoga. Pendant que j'enseignais la classe, j'ai réalisé beaucoup de choses: que nous avions croisé plusieurs fois dans le studio de yoga, que mon intuition d'être proche de lui était vraie et qu'il était mon âme soeur.Aujourd'hui, nous sommes toujours sur le chemin de la séparation, ce qui signifie que nous ne sommes pas ensemble. Ce qui finira à un moment donné. Espérons que dans cette vie.Au cours de ce voyage, c’est ce que j’ai appris sur le voyage de l’âme soeur / flamme jumelle.1. Vous ne pouvez pas fuir.

Depuis que j'ai découvert qui il était vraiment, sur le plan personnel, j'ai passé beaucoup de temps à le fuir et à ce qui l'accompagnait: le style de vie de parti. J'ai commencé à raconter à certains de mes amis comment on m'avait dit que j'étais censé être avec lui et ils m'ont dit qu'il allait m'utiliser de manière sexuelle. Ils avaient vu ses médias sociaux et vu des femmes être dépeintes sous un angle sexuel. En tant que mécanisme de défense, j'ai commencé à le fuir. Il me parlait ou me regardait dans les yeux et je l'évitais à tout prix. Parfois, regarder le plafond quand il a essayé de me parler. Il y a une semaine seulement, avais-je compris que

C'est moi qui le fuis, avant de penser qu'il fuyait. Ce qui était une projection claire de ma part. Il m'a envoyé des pancartes et écrit une chanson disant qu'il est prêt pour cela, mais j'étais trop occupé à tenir son passé contre lui pour voir au-delà du jugement et de la peur. Par peur, j'ai rencontré une autre relation pour me rendre compte que la peur était le contraire de la croissance. La peur étouffe l'amour. Alors, je choisis maintenant de l'aimer complètement.

 

 2. La pardon est la clé.

Il y a un an, j'étais prêt à faire le saut avec lui jusqu'à ce que je voie des images de femmes danser sur sa page Instagram qui me mettaient mal à l'aise. Pour couronner le tout, j'avais entendu dire qu'il s'était lancé dans une discussion publique sur Twitter avec un autre DJ / producteur et que la personne avec laquelle il se disputait avait déclaré qu'il avait eu une longue histoire négative avec les femmes. Après avoir lu ceci, intérieurement, j'ai explosé avec le jugement et la colère. J'étais attristé et déçu que lui, le jumeau flamme / âme soeur, puisse être si irresponsable avec sa responsabilité en tant que personnage public. Je suis aussi devenue jalouse du fait qu'il passait du temps avec d'autres femmes et pas avec moi. Je me suis demandé, qu'attendait-il pour être avec moi? Je me suis tenu pendant des mois et des mois à la colère, au ressentiment et à la jalousie. Si bien que j'allais sur sa page Instagram et le jugerais comme un coureur de jupons et prier pour que je ne finisse jamais avec lui. J'étais en colère et blessé par le jugement et la peur que j'avais créée dans ma propre tête. Il me mangeait. Après avoir été torturée pendant si longtemps, j'ai décidé de relâcher la colère parce que cela ne faisait que me calmer et faire le contraire de ce que je voulais réaliser dans ce monde: créer la paix et l'amour. C'est un processus sur lequel je suis toujours, mais le résultat final est meilleur pour mon esprit et mon corps.
3. L'amour n'est pas prudent.

Alors que je fuyais cet homme, je me suis retrouvé dans une relation avec quelqu'un d'autre. Non seulement j'étais dans la relation, mais je me forçais à être avec quelqu'un avec qui je ne voulais pas être. Je savais que ce n’était pas censé être, car il ne se passait pas un jour sans que je ne pense au producteur, même lorsque j'étais dans les bras de mon nouvel homme. Vous voyez, la connexion à double flamme vous fait ressentir ce que l'autre personne ressent, émotionnellement et spirituellement. Je pouvais sentir que ma flamme jumelle savait que j'étais dans une relation et il en était triste. Je ne sais pas comment il a découvert mais je pouvais sentir sa douleur dans mon cœur quand je pensais à lui et cela me rendait triste. La semaine dernière, j'ai eu la plus grande épiphanie que je sois en sécurité avec ma flamme jumelle quand, l'amour n'est pas sans danger. L'amour est super! Mais l'amour peut être douloureux, blessant, bouleversant, déchirant, décevant et émotionnel. Mais l'amour est puissant et l'amour gagne toujours. Aimer avec prudence n'est pas le véritable amour. Alors, j'ai rompu avec le nouveau et j'ai décidé d'être avec ma flamme jumelle, peu importe le jour.
4. L'univers a un plan.

Après que ma flamme jumelle ait pris mon cours de yoga, j'ai reçu beaucoup de signes de l'Univers. L'un d'entre eux est que lorsque je regardais une interview avec lui, il a dit qu'il avait tatoué son animal préféré sur une partie spécifique de son corps. Ne t'en fais pas, ma bouche est tombée sur le sol quand mon téléphone est tombé de ma main. J'étais tellement sous le choc de tatouer mon animal préféré sur la même partie de mon corps. Mon esprit était stupéfait de la façon dont cela aurait pu se passer. La semaine prochaine, partout où j'allais, j'entendais sa musique. Je rencontrais des gens qui l’avaient rencontré ou qui le connaissaient et qui mentionnait son nom en passant jusqu’à ce qu’un jour, j’ai vu un panneau de son visage à l’extérieur de Trader Joe’s et failli tomber par terre. Même si j'ai reçu tous ces signes, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que c'était hors de mon contrôle. J'ai toujours été capable de contrôler les hommes, les situations et le chemin de mon destin. C’était donc intimidant d’admettre que je ne pouvais pas cette fois. Ce n'est que récemment que j'ai libéré le contrôle complet de cette situation car je savais que l'Univers avait un plan plus ambitieux que je ne pouvais l'imaginer et je suis reconnaissant d'être entre des mains attentionnées et solidaires.

 


5. Ce type de relation est destiné à la croissance spirituelle.

Dans cette vie, j'ai beaucoup souffert émotionnellement d'hommes indisponibles. Il y a 3 ans, j'étais dans une relation stable avec une personne avec laquelle je pensais que j'allais me marier, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Après la fausse couche, j'ai mis fin à la relation parce que mon petit ami (à l'époque) n'était pas là pour moi, émotionnellement ou spirituellement. Depuis lors, j'ai eu ma garde de la plus grande façon. J'ai développé cette mentalité dont je devrais me protéger, car j'avais le sentiment d'être à l'origine de ma fausse couche et de la position délirante dans laquelle je me trouvais. J'ai donc promis d'ignorer les hommes qui, à mon avis, pourraient me causer du tort. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai eu l'impression qu'il était gentil et aimant envers moi, mais je suis devenu corrompu par ce que j'avais entendu parler de lui et que j'avais vu sur son compte Instagram. J'ai commencé à l'ignorer pour me protéger, en oubliant que l'Univers est mon dos. Bien sûr, nous vivons des expériences pour une raison et nous ne devrions pas apprendre la même chose plus d’une fois. Cependant, j'ai appris que si l'Univers m'a envoyé autant de signes que cette relation est censée être, je ne combats que ce qui est dans mes cartes. Aujourd'hui, je suis là. Avec un esprit ouvert et un coeur ouvert. Profondément curieux de ce qui pourrait arriver si nous étions ensemble. J'ai abandonné le besoin d'être en sécurité, forte et sécurisée parce que beaucoup de vie se libère et admet que la sécurité est le produit de l'imagination. Je suis ouvert à l'inconnu et ouvert à la nature de cette histoire. Je fais confiance aux signes et je crois en mon lien jumeau flamme / âme soeur.

30 Things That I will never do again.

IMG_6037.JPG

Image by Unsplash  

 

Turning 30 felt very monumental to me. I felt so much clarity on my 30th birthday. So, in honour of all the clarity that I felt, I made a list of 30 things that I will never ever do again:


1. Call myself a bad word.


2. Think that I am fat.


3.  Be my own enemy.


4. Date a Chef.


5. Date a jerk.


6. Surround myself with weak-minded people.


7. Sell myself short.


8. Cheat myself.


9. Cheat others.


10. Intentionally lie.


11. Convince myself out of something that will make me a better person.


12. Have sex on the first date.


13. Date two people at one time.


14. Love someone and not tell them.


15. Enter a relationship out of fear.


16. Enter a relationship out of security.


17. Not breathe during an argument.


18. Acknowledge mediocrity.


19. Give energy to toxicity.


20. Let just anyone into my life.


21. Be afraid of shining.


22. Be with someone who is afraid of me shining.


23. Love halfway.


24. Regret anything.


25. Live halfway.


26. Suffer for reasons that I can control.


27. Suffer for reasons that I cannot control.


28. Let someone walk over me.


29. Walk over someone else.


30. Take advantage of everyday that I wake up alive and able.

10 Inspirational quotes by India.Arie

IMG_5996.JPG

 

India.Arie has had an impact on my life. I absolutely love her and the message that she spreads through her music. India.Arie was born in Denver, Colorado. She is a singer-songwriter who has sold 10 million albums worldwide by raising consciousness.

 

Here are 10 quotes by India.Arie:

1. When I perform, I'm just very much just being myself.

2. It's important to have a place where you can recharge. Everybody's is different, but I do think it should entail quiet because it needs to be where you hear your spirit most clearly. For me, that's the prayer room in my apartment. And since my home is 700 square feet, I mean the coat closet near the front door.

3.  No matter what anybody says, what matters most is what you think of yourself.

 

4. Because you never know where life is gonna take you, And you can’t change where you’ve been. But today, I have the opportunity to choose.


5. The worst disease in the world is hate. And the cure for hate is love.


6. There are rules but there’s really no wrong way.


7. If I’m not doing anything to make a change, then I’m responsible.


8. I heard a voice that told me I'm essential. How all my fears are limiting my potential. Said it's time to step into the light and use every bit of power i have inside.


9. What did not demolish me simply polished me


10. The difference between living and feeling alive, is using your fear as fuel to fly.

The Playlist to help a Yogi flow.

IMG_5941.JPG

Image from Unsplash  

 

Here is our monthly playlist. This playlist is about an easy chilled flow. These songs can be added to a teacher or student’s playlist.


Hope you enjoy!


1. Baba Hanuman- Krsna Das.


2. Om nama shivaya- Donna De Lory.


3. I am light- India.Arie.


4. Never mess with Sunday- Yppah.


5. It never entered my mind- Miles Davis.


6. Sunset Lover- Petit Biscuit.


7. Retrograde- James Blake.


8. No ordinary morning- Chicane.


9. Wash. -Bon Iver.


10. Twenty fourteen- The Album Leaf.